Liljevalchs Konsthall, Öga mot öga Stockholm (1979)
1...2...3...4...5...6...7...8